prof.Henryk Tritt

zdjęcie HenrykProf.Henryk Tritt ukończył z wyróżnieniem w klasie skrzypiec doc. Igora Chaczabaniana w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w 1975 r. Pracował jako koncertmistrz i solista m.in.Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Orkiestry Kameralnej „Camerata Nova” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Orkiestry Symfonicznej w Bienne i Międzynarodowej Orkiestry Kameralnej „Tempo Giusto” w Bern w Szwajcarii.

Jako profesor – skrzypek – stosuje własną metodę pracy aparatu gry. Zwraca uwagę szczególnie na wydobycie dźwięku która pozwala na wielowarstwowe i dogłębne poznania aparatu gry, zrozumienie jego zachowań podczas ćwiczenia i występów (błędów i prawidłowości), jak również dostosowanie do indywidualnych predyspozycji fizycznych skrzypka.