Marta Sołtys

IMG_2021Sopran 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku wokalno- aktorskim w klasie śpiewu prof. Beaty Zawadzkiej- Kłos. Jest absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademii Muzycznej im. I.J Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Ukończyła także Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu.

Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, m in. Wyróżnienie dla sopranu koloraturowego w Międzynarodowym Konkursie wokalnym „Bella Voce” w Busku Zdrój. Wykonała partię solową w prawykonaniu „Completorium” Eryka Bricknera – dzieło z nieznanych zbiorów jasnogórskich. Brała udział w Międzynarodowej Sesji Wokalistyki Chóralnej w Bydgoszczy, w Międzynarodowej Sesji Muzyki Dawnej w Warszawie, a także uczestniczyła w wielu kursach wokalnych m in. W Dusznikach Zdroju, Karpaczu czy Łodzi. Została nagrodzona medalem „Talentu Województwa Śląskiego”. Brała udział w nagraniu płyty kolędowej dedykowanej służbom medycznym za ratunek życia podczas pandemii, powstałej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Razem z kieleckim Chórem Instytutu Muzyki i chórem Fermata koncertowała w Polsce wykonując „Tryptyk Świętokrzyski” Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. Z tym samym chórem nagrała i wielokrotnie wykonywała oratorium „Siedem Pieśni Marii” autorstwa Bartłomieja Gliniaka i Zbigniewa Książka, które uzyskało status Platynowej Płyty oraz „Listy z Placu Zgody” tych samych autorów. Wzięła udział w nagraniach i premierze „Stabat Mater” Pawła Łukowca.

Razem z chórem towarzystwa Schola Cantorum Posnanienis wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Sacrum-non Profanum w Trzęsaczu. Współpracowała z chorem Teatru Wielkiego w Poznaniu, z którym wykonała m in.: „Quo Vadis” oraz „Znalezienie Świętego Krzyża” F. Nowowiejskiego. Bierze czynny udział w koncertach na terenie kraju i poza jego granicami. W jej repertuarze znaleźć można muzykę operową, operetkową, pieśniową, kantatowo- oratoryjną oraz musicalową.

Swoje umiejętności wokalne doskonaliła u prof. Jadwigi Gałęskiej- Tritt, prof. Ewy Iżykowskiej, prof. Ingrid Kremling, Olgi Pasecznik, Marka De- Lissera, Janusza Niziołka, prof. Piotra Łykowskiego oraz Jeremy’iego Silvera.