Opłaty

Uczestnictwo czyplakatnne:

wokaliści 500zł + 100zł wpisowe  -> praca w klas
ach wokalnych, realizacja wybranych arii, ansambli, praca z klawesynistką,

udział w próbach zespołu chóralnego

instrumentaliści 500zł + 100zł wpisowe  -> praca w zespołach instrumentalnych, konsultacje indywidualne, realizacja wskazanego repertuaru

dyrygenci  350zł + 100zł wpisowe   -> uczestnictwo w pracach zespołu instrumentalnego oraz chóru, konsultacje indywidualne z prof.Jadwigą Gałęską-Tritt (dyrygowanie) oraz z pedagogami kursu w odniesieniu do realizowanego repertuaru. Możliwość dyrygowania podczas prób chóralnych.

Organizatorzy dopuszczają sytuację dyrygowania podczas koncertów wyróżniających się dyrygentów.

Uczestnictwo bierne:

wokaliści 250zł + 100zł wpisowe   -> praca z klawesynistką, udział w próbach chóralnych – realizacja wskazanych chórów z Kantat

instrumentaliści 250zł + 100zł wpisowe     -> obserwacja wszystkich zajęć kursu

dyrygenci 150zł + 100zł wpisowe   -> obserwacja wszystkich zajęć kursu

 

WPŁATY:

WPISOWE W WYSOKOŚCI 100 zł jest gwarancją miejsca w grupie warsztatowej. Kwotę należy wpłacić na wskazany numer konta w terminie
 7 dni od wysłania zgłoszenia na kurs.

NR KONTA  40 1320 1537 1097 1075 3000 0001     W tytule prosimy wpisać BACH / rodzaj uczestnictwa / oraz NAZWISKO

KWOTA WPISOWEGO JEST BEZZWROTNA

ZGŁOSZENIA NA KURS ORAZ WPŁATY PEŁNEJ KWOTY – do 5 lipca 2015r.