Warsztaty artystyczne

Nasze warsztaty artystyczne powstały z idei kształcenia wokalnego zarówno dzieci, młodzieży jak i studentów z nastawieniem na naukę poprzez łączenie wielu dziedzin.

Nasze autorskie metody nauki oparte są na nauce świadomej pracy całego ciała, jako instrumentu, stanowiącego integralną częśćz emocją i wyzwoleniem w śpiewie.

Od 2010 roku edycje naszych warsztatów odbywały sięw Bydgoszczy, Siedlcach oraz Jerutkach /Mazury/

 Kurs obejmuje zajęcia z zakresu:

​•  Emisji solowej

​•  Prace nad repertuarem zespołowym

​•  Zajęcia aktorskie z dykcją

•  Zajęcia z zakresu plastyki ciała

•  Praca z akompaniatorem

 Finałem warsztatów artystycznych jest spektakl teatralny oraz koncert prezentujący wszystkich uczestników.

 Informacje o naszych warsztatach: www.voiceart.dl.pl