Studenci PPSSW

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej jest pierwszą w Polsce niepubliczną artystyczną szkołą policealną, kształcącą w zawodzie muzyk o specjalności wokalista. Współpracując z instytucjami muzycznymi Poznania i kraju, daje ona możliwość szerokiej, artystycznej prezentacji swoich studentów i absolwentówCi z kolei – otoczeni indywidualną opieką pedagogów Studium, rozwijają swój talent zgodnie z przesłankami natury własnej osobowości. Takie warunki i możliwości stwarza autorska metoda dyrektora – prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt, uwzględniająca w pracy nad techniką wokalną indywidualne cechy psychofizjologii emocjonalnej i psychoakustyki każdego z adeptów sztuki śpiewania.