prof.Jadwiga Gałęska-Tritt

thumbProf. Jadwiga Gałęska-Tritt jest absolwentką Wydziału Wokalnego i Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,z którą jst związana od 40lat jakos pedagog.

Jako śpiewaczka posiada w swoim repertuarze liczne partie altowe, mezzosopranowe największych arcydzieł kantatowo-oratoryjnych.

Jest założycielką i dyrektorką Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, pierwszej w Polsce niepublicznej artystycznej szkoy policealnej, kształcącej w zawodzie muzyk o specjalności wokalista.

Od 25 lat jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Poza działalnością dydaktyczną prof. Jadwiga Gałęska-Tritt jest autorką podręczników oraz artykułów z dziedziny psychofizjologii instrumentu głosu. Współpracuje z wieloma instytutami naukowymi rozwijająć naukę dotyczącą instrumentu głosu człowieka, rozumianego jako całe jego ciało, psychofizjologii zachowań i stanów emocjonalnych, muskulatury ciała i natury jego psychoakustyki.