Paweł Łuczak

asystent_pawelPaweł Łuczak – Tenor

Śpiewak i dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki oraz na Wydziale Wokalnym w klasie śpiewu prof. Andrzeja Ogórkiewicza. 
Jest dyrygentem Chóru Parafii Farnej w Poznaniu i Chóru Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”. Jest również asystentem dyrygenta Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. Przemysława Pałki. Z prowadzonymi zespołami zdobył wiele nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach chóralnych w kraju i za granicą. Od 2006 roku pełni funkcję asystenta dyrektora artystycznego „Polonijnego Lata” w Koszalinie oraz dyrygenta chóru warsztatowego „Repetitio” na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie.
Doświadczenie wokalne kształcił jako chórzysta pod ręką takich dyrygentów jak: prof. Stefan Stuligrosz, prof. Przemysław Pałka, Agnieszka Duczmal, Jose Maria Florencio Junior,  Gabor Otvos a pierwsze kroki solistyczne stawiał pod ręką Aleksandra Grefa. Jako solista współpracował też z Anną Nagórką, Marcinem Wielochem, Przemysławem Neumanem i prof. Przemysławem Pałką. Zadebiutował rolą Falke w przedstawieniu studenckim „Zemsta Nietoperza” na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu. W repertuarze posiada partie operowe oraz dzieła kantatowo – oratoryjne.
Wokalne umiejętności doskonalił w ramach kursów mistrzowskich i studiów u prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt, Tomasza Zagórskiego i Michała Marca.
Zajmuje się też działalnością dydaktyczną wśród Polaków mieszkających za granicą, współpracując ze stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Koszalinie i w Poznaniu.
Pełni również funkcję asystenta na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.