Julita Jabłońska

thumb 3Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oprócz WPiA UAM wykłada również w ramach Podyplomowych Studiów dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych UAM, jak również prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogiki
i Administracji w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 Prawem medycznym zajmuje się także w praktyce. Pracowała m.in. w Okręgowym Sądzie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz odbyła staż w niemieckiej kancelarii pod kierunkiem adwokata – specjalisty z zakresu prawa medycznego. Prowadzi również szkolenia dla lekarzy. W podejmowanych przedsięwzięciach ceni interdyscyplinarność, współpracując ściśle z przedstawicielami środowiska medycznego.

Była stypendystką Fundacji Niedersachsen Stiftung – Europa Kolleg Wolfenbüttel, jak również Programu Sokrates Erasmus – Bayreuth Universität. Otrzymała stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów. Obecnie jest również opiekunem naukowym Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis.