Organizacja

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

 

W skład  Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą cztery wydziały: as_logo1

 •  Wydział Instrumentalny
 •  Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
 •  Wydział Sztuk Wizualnych
 •  Wydział Edukacji Muzycznejna których prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach:
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • instrumentalistyka,
 • grafika,

oraz studia I stopnia na kierunkach:

 • architektura wnętrz,
 • malarstwo,
 • wokalistyka.

Siedziba nowej szkoły to przede wszystkim historyczny gmach Pałacu pod Globusem w Szczecinie, przekazany przez marszałka województwa
na potrzeby Akademii. Do dyspozycji Akademii pozostaje też gmach przy ulicy Grodzkiej (dawna Filia Akademii Muzycznej w Poznaniu) i  ulicy Kolumba (dawna Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej).

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej.
W planach na najbliższe lata jest otwarcie kierunków związanych z teatrem (wiedza o teatrze, reżyseria światła, scenografia), znajdującyc
h się na styku dziedzin i dotykających kwestii managementu kultury i muzyki rozrywkowej. Wśród zapraszanych do współpracy gościnnych wykładów profesorów znajdują się wybitni artyści i dydaktycy z największych ośrodków akademickich Europy.

 


 

WSPÓŁORGANIZACJA WARSZTATÓWppssw_logo_towarzystwo(1)

 


Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Poznaniensis
  powstało w 1996 roku. 

Jego pomysłodawczynią i duszą jest profesor Jadwiga Gałęska Tritt, a od 2013 roku kieruje nim Barbara Tritt – śpiewaczka oraz pedagog śpiewu.

Towarzystwo skupia i angażuje chórzystów, młodzież studencką oraz młodych naukowców nie tylko z Poznania czy Wielkopolski, ale z całej Polski. Od zarania Towarzystwo prężnie działa na rynku muzycznym realizując projekty muzyki kantatowo-oratoryjnej, kameralistyki wokalnej oraz spektakli teatralno-muzycznych.

Towarzystwo sprawuje opiekę nas studentami i absolwentami Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej     (www.vocalart.pl)

Głównym założeniem Towarzystwa jest promocja młodych zdolnych artystów poprzez projekty artystyczne, nagrania płyt, warsztaty oraz szkolenia umożliwiające im poszerzanie umiejętności. Działania te skierowanie są nie tylko do członków Towarzystwa, ale także wszystkich zainteresowanych zdobywaniem nowych umiejętności.

W ofercie znajdują się warsztaty i szkolenia z dziedzin związanych ze śpiewem solowym, aktorstwem, Techniką Alexandra, chóralistyką, rehabilitacją głosu, sztuką mowy i wystąpień publicznych, pracą z zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi, muzyką kościelną.


Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku   Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnaniensis

 

www.towarzystwo.tmscp.pl


 

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej jest pierwszą w Polsce niepubliczną artystyczną szkołą policealną, kształcącą w zawodzie muzyk
o specjalności wokalista.  Współpracując z instytucjami muzycznymi Poznania i kraju, daje ona możliwość szerokiej, artystycznej prezentacji swoich studentów i absolwentów. Ci z kolei – otoczeni indywidualną opieką pedagogów Studium, rozwijają swój talent zgodnie z przesłankami natury własnej osob
owości. Takie warunki i możliwości stwarza autorska metoda dyrektora – prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt, uwzględniająca w pracy nad techniką wokalną indywidualne cechy psychofizjologii emocjonalnej i psychoakustyki każdego z adeptów sztuki śpiewania.

Zamysł zorganizowania pierwszej w Polsce prywatnej szkoły wokalnej zrodził się na początku lat dziewięćdziesiątych ub. stulecia. Bazą tej szkoły są bogate doświadczenia dyrektora szkoły – prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt, jako śpiewaczki kantatowo-oratoryjnej i estradowej, a przede wszystkim jako dyrygentki, nauczycielki szkół muzycznych, profesora Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy.

Wyzwalanie osobowości artystycznych odbywa się także poprzez liczne i różnorodne projekty artystyczne i programy koncertowe. Ponadto słuchacze mają możliwość współpracy z bardzo dobrymi zespołami instrumentalnymi, znakomitymi pianistami i młodymi kompozytorami, które to kontakty stanowią o wykształceniu muzyka o szerokich, artystycznych horyzontach.

Nauka w Studium trwa trzy lata. W trakcie jej trwania studenci mają możliwość dojścia do własnej prawdy osobowościowo – artystycznej.

Przedmioty obowiązujące w Studium

 • śpiew solowy
 • kameralistyka wokalnaunnamed
 • podstawowa technika wokalna
 • praca z akompaniamentem
 • podstawy gry aktorskiej
 • fizjologia i anatomia instrumentu głosu
 • solfeż kierunkowy
 • zasady muzyki
 • historia muzyki i teatru
 • taniec
 • chór
 • fortepian
 • języki: włoski (obligatoryjnie) niemiecki, angielski, francuski, rosyjski (fonetyka)

www.vocalart.pl