Informacje

plakatWARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dotrzymanie terminów opłat za Kurs.
W przypadku dużego zainteresowania kursem Organizatorzy zapewniają zatrudnienie dodatkowych pedagogów by zapewnić wszystkim odpowiednią ilość zajęć indywidualnych.
Rezygnacja z kursu może nastąpić do dnia 10 lipca 2015r. Organizatorzy dopuszczają możliwość zwrotu 50% kwoty opłaty za kurs w przypadku rezygnacji w tym terminie. Po 10 lipca nie przewiduje się zwrotów wpłaconej kwoty.
Organizatorzy dopuszczają w przypadku rezygnacji możliwość odstąpienia miejsca na kursie. Wszystkie sytuacje rozpatrywane będą indywidualnie.

Plan kursu:
1. Uczestnicy czynni – wokaliści realizują podczas lekcji indywidualnych wyznaczony repertuar solowy – arie oraz ansamble,
a także biorą udział w pracach wokalnego zespołu kameralnego.
Szczegółowa lista arii oraz ansambli opublikowana zostanie do końca kwietnia 2015r.
Każdy wokalista ma 1 lekcję w dniu z pedagogiem wokalnym oraz klawesynistką oraz uczestniczy w pracach chóru.
2. Uczestnicy bierni – wokaliści realizują wyznaczony repertuar chóralny pracując w chórze, a także grupach głosowych z pedagogiem
pod kątem technik wokalnych, stylistyki. Codziennie 3 h zajęć. Obserwacja wszystkich pozostałych zajęć.
3. Uczestnicy czynni – instrumentaliści pracują w zespołach kameralnych z wyznaczonym repertuarem – kantaty J.S.Bacha
+ utwory instrumentalne z epoki oraz mają możliwość konsultacji indywidualnych
4. Uczestnicy czynni – dyrygenci – uczestniczą przede wszystkim w pracach zespołu wokalnego zdobywając praktykę z zagadnień metodyki rozśpiewania, pracy z zespołem wokalnym, technik wokalnych w odniesieniu do gestu dyrygenckiego a także stylistyki.
Pod okiem wskazanych pedagogów mogą prowadzić fragmenty prób lub w nich asystować.

Mają konsultacje dyrygenckie z prof.Jadwigą Gałęską-Tritt. Obserwują pracę zespołu instrumentalnego


5. Uczestnicy bierni – instrumentaliści / dyrygenci -> obserwacja wszystkich zajęć kursu